×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Kontrola popielic 2023

Za nami tegoroczne (24.07.2023 r.) sprawdzanie budek dla pilchów (rodzina ssaków do której należą m.in. popielice) w leśnictwie Goszczowice, Nadleśnictwo Tułowice. Korzystając z faktu, że popielice są aktywne nocą, a dzień przesypiają w kryjówkach, wspólnie z Grzegorzem Hebdą z Uniwersytetu Opolskiego i studentką Anią, weryfikowaliśmy czy i w których z 6 budek, które wieszaliśmy w 2020 roku (projekt "Bukowa Odnowa"), przebywają te sympatyczne gryzonie.
Dzisiejszy wynik jest dla nas wszystkich szalenie satysfakcjonujący. W 3 budkach potwierdziliśmy występowanie 6 popielic. Sami możecie je również zobaczyć, bo z dzisiejszej akcji przygotowaliśmy krótką relację.

https://www.facebook.com/partnerstwo.borowniemodlinskich/videos/237734919177225


Podstawowe zagrożenia dla popielic dotyczą przekształceń naturalnego środowiska, czyli zmian w drzewostanach: przerzedzanie drzewostanów (powoduje rozluźnienie zwarcia koron drzew i niemożność przemieszczania się popielic), fragmentacja drzewostanów (powstają małe, izolowane populacje tych gryzoni; bardzo często nawet niewielkie drogi śródleśne, nad którymi korony drzew się nie stykają, stanowią dla popielic barierę nie do przebycia); zmniejszanie się powierzchni starych drzewostanów, w których popielice znajdują odpowiednie warunki do życia (baza pokarmowa, kryjówki).

Dziękujemy Grzegorzowi za stałą współpracę na rzecz rozpoznania i ochrony przyrody Borów Niemodlińskich, za kolejne inicjatywy przyrodnicze ale i za anielską (czasami na pewno) cierpliwość do naszych pytań.