×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

WOHIBALE

Nowe loga 2014-2020 cz b i kolor.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja  mająca na celu promocja legend, opowiadań i baśni z terenu Borów Niemodlińskich i Płaskowyżu Głubczyckiego w formie wydawnictw, audiosłuchowisk, mobilnej infrastruktury turystycznej i wizyt studyjnych.

Tytuł operacji: "WOHIBALE - Wokół historii, baśni i legend".

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu: VII 2023 - VI 2024 r.

Partnerzy projektu: Partnerstwo Borów Niemodlińskich oraz Płaskowyż Dobrej Ziemi


Opis projektu: "Projekt opiera się na wspólnym niematerialnym dziedzictwie kulturowym dwóch sąsiadujących ze sobą regionów geograficznych: Równiny Niemodlińskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. Tym dziedzictwem jest bogactwo legend, opowieści i rożnych historii lokalnych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kwerenda przedwojennych materiałów archiwalnych oraz spisanie aktualnych legend w terenie. Dodatkowo Partnerstwo Borów Niemodlińskich planuje przeprowadzić szeroką 3-dniową kwerendę w Martin-Opitz-Bibliothek w Herne (Niemcy). W instytucji tej przechowywany jest bowiem mało znany, a szalenie bogaty zasób Heimatarchiv des Kreises Falkenberg - Oberschlesien. Przedwojenny zasób archiwaliów z 90 wsi dawnego powiatu niemodlińskiego gromadzony był przez byłego mieszkańca powiatu p. Waltera Schelenza. Po wojnie, na krótko przed śmiercią, przekazał on swoje zasoby do Herne. Od tego czasu bogate zbiory etnograficzne i historyczne, przez odległe miejsce przechowywania i trudności udostępniania, nie są należycie rozpoznane przez miejscowych regionalistów z Polski. W ramach kwerendy w Niemczech, 3 przedstawicieli Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN), wyposażonych w archiwalny przenośny skaner, przejrzy 90 teczek ze wsi dawnego powiatu niemodlińskiego, poszukując spisanych przedwojennych legend, opowieści i historii.
Zebrany materiał, najczęściej niemieckojęzyczny, zostanie następnie przetłumaczony. Takie opracowanie będzie później podstawą do wybrania i redakcji najciekawszych legend oraz wydania publikacji obejmującej obszar Równiny Niemodlińskiej- DOpowieści z lasu. Do wybranych legend przygotowane zostaną ilustracje-zdjęcia, które posłużą urozmaiceniu książek ale także będą podstawą wydrukowania promocyjnego kalendarza ściennego PBN (12 miesięcy). Zdjęcia ilustracyjne do wybranych legend zostaną wykonane przez lokalnego fotografa, przy udziale miejscowych liderów.
Kalendarz, w nakładzie 500 szt., składać się będzie z 12 ilustracji. Oprócz wydawnictwa papierowego, Partnerstwo Borów Niemodlińskich planuje przygotowanie 20 audio-słuchowisk z 20 wybranych legend. Będą to w pełni profesjonalne, udźwiękowione i zmontowane słuchowiska, dystrybuowane później w systemie „Poznaj historię” (system tabliczek z kodem QR w terenie i nagraniami na stronie www.poznajhistorie.pl oraz www.boryniemodlinskie.pl). Do każdego słuchowiska zostanie wygenerowany odrębny kod QR, odsyłający do nagrania. Kod, w formie wlepek, będzie umieszczony w miejscowościach, z których pochodzi legenda.
Z kolei na terenie Płaskowyżu Dobrej Ziemi przygotowane zostaną mobilne budki telefoniczne z legendami. W mobilnych budkach, które LGD będzie ustawiała w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców oraz turystów będzie można zapoznać się ciekawostkami historycznymi danej miejscowości lub gminy, a także odsłuchać lokalnych podań i legend. Budki będą ogólnodostepne i nieodpłatne. Dodatkowym produktem powstałym w wyniku realizacji operacji będzie gra terenowa łącząca wszystkie budki informacyjno – turystyczne. Do projektu współpracy zaangażowane zostaną lokalne instytucje kultury -  legendy, bajki i podania zostaną wybrane i opracowane przez Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej oraz Muzeum Ziemi Prudnickiej.
W ramach operacji odbędzie się także nocne, bezpłatne i ogólnodostępne (do limitu miejsc) zwiedzanie Prudnika pod hasłem „Tour de tortur”  dla dwóch grup. Pierwszą grupę będą stanowili przedstawiciele Partnerstwa Borów Niemodlińskich, a drugą grupę reprezentować będą mieszkańcy LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. Grupy składać  się będą z liderów sołectw, w których występują projektowe legendy, według kolejności zgłoszeń.
Płaskowyż Dobrej Ziemi wykona także 500 szt. kalendarza trójdzielnego z motywem legend ze swojego terenu.
Niezależnie od wydawnictw i słuchowisk Partnerstwo Borów Niemodlińskich zorganizuje w maju 2024 roku wizytę studyjną związaną z legendami na swoim terenie dla gości, liderów sołectw z legendami, z Płaskowyżu Dobrej Ziemi. Wizyta będzie jednodniowa, bezpłatna, o charakterze objazdowym. W ramach wizyty zostaną odwiedzone wybrane miejsca związane z lokalnymi opowieściami, a także miejsca, w których działa szczególnie aktywna społeczność (Moszna-Prószków-Skarbiszowice-Niemodlin-Biała). Wizyta ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy mieszkańcami obszarów i ewentualne wypracowanie pomysłów na przyszłe projekty związane z lokalnym dziedzictwem.
Zwieńczeniem projektu będzie bezpłatne i ogólnodostępne podsumowanie w Jakubowicach, koło Niemodlina- związane z promocją książki „DoOpowieści z lasu” w czerwcu 2024 roku. Spotkanie podsumowujące w Jakubowicach połączone będzie z występem kapeli Zakuka. Zakuka to grupa kreująca autorski styl wykorzystująca tradycyjne ludowe melodie i teksty w połączeniu z nowoczesnymi brzmieniami, co świetnie wpisze się w kontekst legend i występu plenerowego w miejscu związanym z legendami.
Elementami promocyjnymi w projekcie będzie reportaż filmowy ze wspólnego projektu, umieszczony na serwisie youtube oraz na stronach partnerów. Kalendarze, książki oraz dostęp do budek i nagrań audio będą nieodpłatnie udostępniane uczestnikom projektu oraz wszystkim zainteresowanym."