×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wnioski lepsze z doradztwem

Od początku nieodpłatnego doradztwa prowadzonego w naszym biurze od 2016 roku skorzystały z niego 373 osoby. Były to konsultacje na różnym etapie: od dyskusji nad koncepcją wniosku/pomysłu (niekoniecznie kończące się złożeniem wniosku), przez pomoc w stworzeniu wniosku czy biznesplanu, na rozliczeniu projektów kończąc.

Łącznie złożone zostały 183 wnioski o przyznanie pomocy. Zdecydowana większość z nich, bo aż 87% (159), była konsultowana w naszym biurze. Z wniosków konsultowanych pozytywnie ocenę przeszło 128, a 70 z nich dotarło do etapu podpisania umowy i uzyskało dofinansowanie. Stanowi to 44% wszystkich wniosków konsultowanych.

Ten sam wskaźnik (wniosków, które podpisały umowę i uzyskały dofinansowanie) w przypadku wniosków nie konsultowanych wynosi 20%. Oznacza to, że statystycznie wnioski konsultowane mają dwukrotnie większą szansę na uzyskanie dofinansowania. Oczywiście pamiętać trzeba, że konsultacja jest pomocą, a nie gwarancją uzyskania dofinansowania.


Bardzo dziękujemy za zaufanie i pozytywne oceny naszych konsultacji. W anonimowych ankietach, które Państwo złożyliście w naszym biurze otrzymaliśmy oceny "bardzo wysokie" i "wysokie". To nas motywuje do dalszej pracy. Dziękujemy.