×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wybór grup defaworyzowanych

W ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2027 Partnerstwo Borów Niemodlińskich przeprowadziło analizę grup defaworyzowanych pod kątem aktualności ich potrzeb (na ile sytuacja wyjściowa z roku 2016 uległa zmianie ) oraz pojawienia się nowych grup np. w wyniku bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce.

Pod pojęciem „ grupy defaworyzowane” rozumiane są osoby mające trudności na rynku pracy lub w dostępie do usług wskutek posiadania przez nich specyficznej cechy wspólnej jak wiek, płeć, status zawodowy, wykształcenie czy pochodzenie. Grupy te wymagają dodatkowego wsparcia, np. w postaci przyznawania dodatkowych punktów w konkursach dotacyjnych. Przyznawanie dodatkowej punktacji ma wpierać projekty, które przyczynią się do zmniejszenia trudności doświadczanych przez przedmiotowe grupy.

We wszystkich 90 wypełnionych ankietach dokonano łącznie 236 wskazań. Reprezentanci grup, które zostały wskazane jako najbardziej potrzebujące dodatkowego wsparcia na rynku pracy i w dostępie do usług, wg liczby uzyskanych wskazań:

Grupy te zostaną uwzględnione w tworzeniu kryteriów oceny operacji przewidzianych w Partnerstwie Borów Niemodlińskich poprzez przyznawanie dodatkowej punktacji.

PEŁNE PODSUMOWANIE:

PDFWybór grup defaworyzowanych do LSR 20271.pdf (654,42KB)