×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Popielice i buki

Bukowa odnowa

Spośród 126 miejscowości mikroregionu Borów Niemodlińskich wiele funkcjonuje w ramach opolskiego programu Odnowy wsi. Wśród nich są 4 wsie znajdujące się w obrębie reliktów starodrzewi bukowych położonych na krajobrazowo urokliwych skarpach Wału Niemodlińskiego. Są to: Grabin i Grodziec w gminie Niemodlin oraz Goszczowice i Skarbiszowice w gminie Tułowice. Jednocześnie w ostatnich latach badania naukowe prowadzone przez botaników i leśników przyniosły niepokojące wyniki, wskazujące na gwałtowne zamieranie buków w Polsce. Zamieranie związane jest zarówno ze zmianami klimatycznymi, obniżeniem poziomu wód gruntowych, rozwojem chorób grzybowych oraz spadkiem bioróżnorodności wokół. To niekorzystne zjawisko obserwujemy również w Borach Niemodlińskich, które przed 200 laty były wielogatunkowym i różnorodnym wiekowo lasem, a nie jak dziś monokulturą sosnową. Wraz z zanikaniem starych buczyn zanika wiele gatunków roślin i zwierząt z nimi związanych. Wśród nich szczególnie ssaki pilchowate, w tym popielica. Ich miejscem przebywania są buki, natomiast żerują one na drzewach i krzewach owocowych rosnących dawniej licznie na obrzeżach i miedzach przy lasach. Ślady występowania popielicy stwierdzaliśmy w bukach w okolicy Lipna i Goszczowic podczas naszych przedostatnich Dni Ptaków w okolicach Lipna w roku 2017.


Dla promocji i edukacji o ostatnich płatach starych buczyn, jako gatunku wycofującego się, a także dla poprawy warunków siedliskowych dla popielic oraz w celu zwrócenia uwagi na racjonalne gospodarowanie i pozyskanie drewna i możliwości wielokrotnego używania drewna już pozyskanego, zdecydowaliśmy się na podjęcie wspólnej akcji z grupami odnowy wsi. W tym celu w ramach projektu przeprowadziliśmy 2 warsztaty terenowe „W poszukiwaniu popielic” (Goszczowice-Grabin, Skarbiszowice-Grodziec), powiązane z poszukiwaniem śladów żerowania popielic i wieszaniem specjalnych 5 budek dla pilchowatych. Dodatkowo w dwóch lokalizacjach wykonaliśmy podsadzenia i nasadzenia na miedzach i skrajach lasów bukowych 50 drzew i 60 krzewów rodzimych gatunków biocenotycznych (dzikie jabłonie, grusze, śliwy). Ponadto w okolicach Grabina, przy polnej drodze prowadzącej na buczyny i częściowo już obsadzonej przez Grupę Odnowy Wsi Grabin drzewami owocowymi, na najwyższym wzniesieniu całego naszego obszaru Borów Niemodlińskich, postawiliśmy artystyczną instalację (małą architekturę) zbudowaną z odpadów drewna konstrukcyjnego. Instalacja to drewniany stół i dwa krzesła, o wymiarach ponad-gabarytowych (krzesła o wysokości 2 metrów, stół o wysokości 1,5 metra).


Materiały promocyjne:

Mały, wielki punkt widokowy. Wichrowe wzgórze w Grabinie z meblami XXL (tvp.pl)

Czereśnie posadzone - Partnerstwo Borów Niemodlińskich (boryniemodlinskie.pl)

W poszukiwaniu popielic - Partnerstwo Borów Niemodlińskich (boryniemodlinskie.pl)

Bukowa Odnowa - Partnerstwo Borów Niemodlińskich (boryniemodlinskie.pl)

"Bukowa odnowa" Partnerstwa Borów Niemodlińskich - Rozwój Wsi Opolskiej Program Odnowy Wsi


Budżet: 15 676,25 zł

Finansowanie: