×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zagrody edukacyjne w nowej Strategii

A czy wiecie, że nowej Strategii rozwoju gmin Borów Niemodlińskich do roku 2027 będzie możliwość dofinansowania tzw. Zagród edukacyjnych?
ZAGRODA EDUKACYJNA” to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:
  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej
Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.
Czy w Waszych okolicach są rolnicy, którzy byliby zainteresowani prowadzeniem takich ZAGRÓD EDUKACYJNYCH? Prosimy o kontakt: niemodlinskie@op.pl, tel. 77 4606 351

WIĘCEJ INFORMACJI I KRAJOWYCH INSPIRACJI:

https://zagrodaedukacyjna.pl/