×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie do grupy roboczej

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace związane z nową Lokalną Strategią Rozwoju obszaru gmin Borów Niemodlińskimi na lata 2023-2027(+2) i zgłoszenie się do tzw. grupy roboczej do spraw opracowania LSR.

Grupa ta będzie odpowiedzialna za przygotowanie strategii do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w tym za harmonogram konsultowanie i opracowanie analizy SWOT oraz wspólne wyznaczenie celów do 2027 r.

Do udziału w pracach grupy zapraszamy osoby z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, parafii itp.) osoby z sektora gospodarczego (przedstawiciele spółek, osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz przedstawicieli sektora publicznego (urzędów miast i gmin, ośrodków kultury). Powinny być to osoby, które aktywnie działają w Borach Niemodlińskich, a także orientują się w treści obecnej Lokalnej Strategii Rozwoju.


Główne prace będą przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, ale przewidujemy również spotkania stacjonarne we wrześniu i październiku 2022 r. Członkostwo w grupie roboczej opiera się na zasadzie wolontariatu.

Zgłoszenie do grupy odbywa się poprzez wypełnianie formularza https://forms.gle/A9hKhCAse2FrUGdK6 , dostępnego również na stronie www.boryniemodlinskie.pl – Aktualności oraz Dotacje po 2023 r.


Termin zgłoszeń upływa 29 lipca 2022. W wypadku pytań związanych z grupą roboczą prosimy o kontakt pod nr tel. 77 4606 351 lub mailowo:


Przypominamy również o spotkaniach informacyjnych poświęconych opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Odbywają się one wg następującego harmonogramu (od godz. 17.00):