×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

10 lat Działaj lokalnie w BN

Podsumowanie 10 edycji programu Działaj Lokalnie w gminach Partnerstwa Borów Niemodlińskich w latach 2013-202

Od początku swojej działalności tj. od roku 2006, Partnerstwo Borów Niemodlińskich wspiera organizacje, instytucje i nieformalne grupy, realizujące ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.
Od 2013 roku, dzięki pomocy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce uczestniczymy w programie Działaj Lokalnie i mamy status Ośrodka Działaj Lokalnie.


Celem programu Działaj Lokalnie jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach programu ogłaszamy konkursy na projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Najlepszym wnioskom przyznajemy granty na realizację.


W latach 2013–2022 (10 edycji konkursu) wspólnie z partnerami i darczyńcami przekazaliśmy 100 grantów na kwotę przekraczającą pół miliona złotych. Łączna wartość zrealizowanych projektów, wliczając wkład własny organizacji i grup nieformalnych, wyniosła już ponad milion złotych.
Poniżej przedstawiamy statystyki realizacji programu Działaj Lokalnie w Partnerstwie Borów Niemodlińskich:

PDFPodsumowanie Działaj Lokalnie w Borach Niemodlińskich.pdf (987,96KB)