×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Członkowie Rady Decyzyjnej
Partnerstwa Borów Niemodlińskich

 

Na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich zwołuję posiedzenie Rady do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze: 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022 i 6/2022.

Posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się w dniach od 19 kwietnia do 19 maja 2022. W tym czasie każdy członek Rady powinien zapoznać się z wnioskami złożonymi w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich i poddać je ocenie. Z wnioskami można zapoznać się w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie, Rynek 52, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami biura.
Wybór wniosków, głosowanie nad uchwałami oraz zatwierdzenie list rankingowych w ramach w/w naborów odbędzie się 19 maja 2022 r. od godziny 17.00 w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich.


Jednocześnie na podstawie § 6 pkt. 5 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich wyznaczam na protokolanta pana Pawła Kotwicę oraz na Sekretarzy - panią Katarzynę Byrę oraz panią Annę Cisowską.

Z poważaniem

Zygmunt Knura
Zastępca Przewodniczącej Rady Decyzyjnej