×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Już na wiosnę nabory wniosków

Szanowni Państwo

Już na przełomie III i IV 2022 roku ogłosimy nabory m.in. na wsparcie do "Podejmowania działalności gospodarczej". Będzie możliwość pozyskania 80 000 zł na swoje nowe biznesy. Ponieważ formularze wniosku i Biznesplanu oraz wymagane załączniki są dość obszerne i mogą wielu przyprawić o "zawrót głowy", dlatego zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa z pracownikami naszego biura. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 15:00. Telefon: 77 4606 351, mail: niemodlinskie@op.pl.


Podpowiadamy w zakresie samej koncepcji biznesu, ale też konsultujemy wypełnianie formularzy i pomagamy określić jakie i gdzie zdobyć potrzebne załączniki do wniosku.


ZASADY DORADZTWA:

„To ludzie i pomysły, a nie pieniądze, są duszą LEADERa”

Zasady prowadzenia doradztwa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w podejściu LEADER w Partnerstwie Borów Niemodlińskich (PBN)

Doradztwo prowadzone jest bezpłatnie przez pracowników biura PBN.  Zatrudnienie pracowników finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Zakres prowadzonego doradztwa:


WAŻNE: Doradztwo nie obejmuje wypełniania w imieniu i za wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej ani dokumentów rozliczeniowych uzyskanego dofinansowania czy świadczenia pomocy prawnej.


Sposób prowadzenia doradztwa:

Ewidencja prowadzonego doradztwa:

PBN zobowiązane jest prowadzić Rejestr doradztwa. W związku z tym pracownik biura będzie wymagał od potencjalnego wnioskodawcy podania danych umożliwiających identyfikację oraz dokonanie wpisu
w Rejestrze.

Doradztwo dotyczące konkretnego wniosku:


Doradztwo dotyczące przekazywania ogólnych informacji związanych z ubieganiem się o dofinansowanie jest w miarę możliwości odnotowane przez pracownika w Rejestrze doradztwa – udzielanie informacji . Potencjalni wnioskodawcy mają możliwość podać adres poczty elektronicznej, na który biuro będzie wysyłać informacje związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ocena skuteczności prowadzonego doradztwa:
 
Osoby korzystające z doradztwa mogą być proszone o ocenę jakości prowadzonego doradztwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

https://goo.gl/forms/ECfiqQoE83auxa583
 


Dane kontaktowe do biura:

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Rynek 52, 49-100 Niemodlin
www.boryniemodlinskie.pl
www.facebook.com/partnerstwo.borowniemodlinskich

Dane kontaktowe do pracowników prowadzących doradztwo:

 

„Wspieramy aktywność zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, udzielamy wskazówek, ale nikogo nie wyręczamy!!!  Pomysły, inicjatywa i działanie muszą podchodzić od mieszkańców.”

Prosimy pamiętać :