×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Brak rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie komisji konkursowej konkursu na nazwę własną i logo Szlaku rowerowego wokół Borów Niemodlińskich


W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 prace konkursowe. Żadna z prac nie została wybrana jako zwycięska. Wynika to z braków formalnych lub niewystarczającego powiązania z nazwą "Bory Niemodlinie" lub bezpośredniego nawiązania do innych marek krajowych. W związku z tym na podstawie rozdziału III punkt 5 Regulaminu Komisja konkursowa decyduje o nierozstrzygnięciu konkursu. W przypadku podjęcia decyzji o ponownym ogłoszeniu konkursu zostanie ona ogłoszona na stronie internetowej i na portalu społecznościowym Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Komisja w składzie:
Jadwiga Wójciak
Joanna Słodkowska – Mędrecka
Justyna Szmechta
Łukasz Borowski
Krzysztof Trzmielewski

Niemodlin, 01.12.2021