×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Monitoring projektów

1. ANKIETA MONITORUJĄCA DO LGD :

Wszyscy Beneficjenci którzy otrzymali dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, mają obowiązek złożenia w roku następnym (do 31 stycznia lub na wezwanie LGD) po roku, w którym otrzymali płatność końcową oraz każdego roku w okresie trwałości operacji, ankiety monitorujące z realizacji operacji.

Ankietę prosimy wypełnić i podpisać oraz złożyć w siedzibie LGD Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52 49-100 Niemodlin / lub przesłać skan mailem na adres: doradca@boryniemodlinskie@op.pl.

Ankiety:

2. INFORMACJA MONITORUJĄCA DO UMWO

Beneficjenci  mają obowiązek złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego informację monitorującą z realizacji biznesplanu/z realizacji operacji , zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu pomocy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej/II transzy.


Prosimy o sprawdzanie aktualnie obowiązujących formularzy do składania informacji monitorujących, na stronach :
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl)

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) | BIP Opolskie.pl