×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Leader 2014-2020 (23)

W 2016 r. podpisaliśmy drugą umowę tzw. ramową, na realizację kolejnej puli dotacji programu LEADER. Dzięki temu kontynuujemy działania finansowane ze środków UE i  do roku 2023 możemy dofinansować kolejne projekty łączną kwotą 2 828 500 euro (ponad 11 mln zł).
W zakresie dofinansowania mieszczą się premie na uruchomienie własnego biznesu, refundacje kosztów dla istniejących minimum 12 miesięcy firm, wparcie na projekty ważne dla społeczności lokalnych realizowane przez urzędy gmin, ośrodki kultury, parafie, organizacje pozarządowe i inne, oraz granty do 10 tys. zł na projekty wzmacniające potencjał stowarzyszeń i fundacji.

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Borów Niemodlińskich wspieramy: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, POKOLENIA, TURYSTYKĘ, PRZESTRZEŃ KULTUR, KRAJOBRAZY, WIĘZI I AKTYWNOŚĆ.

Każdy zainteresowany otrzymaniem dofinansowania może skorzystać z bezpłatnego doradztwa prowadzonego w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Poza doradztwem prowadzimy szkolenia, spotkania informacyjne, forum organizacji pozarządowych czy organizujemy wyjazdy studyjne. Na działania dla mieszkańców i pracę biura pozyskaliśmy 533 370 euro (ponad 2,1 mln zł). Planujemy również realizację projektu współpracy z inną lokalną grupą działania. Na to pozyskaliśmy 40 500 euro.

Środki w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów Niemodlińskich na lata 2014-2020 pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PDFProjekty LSR PBN 2014-2020 2022 31.12.2023-1.pdf (502,28KB)