×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Na podstawie § 6 pkt. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich zwołuję posiedzenie Rady Decyzyjnej PBN do oceny wniosku złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 9/2021.

Posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się w dniach od 09 do 17 sierpnia 2021 r. W tym czasie każdy członek Rady powinien zapoznać się ze złożonym projektem i poddać go ocenie. Z projektem można zapoznać się w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich w Niemodlinie, Rynek 52, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami biura. Głosowanie nad zatwierdzeniem listy rankingowej w ramach ww. naboru odbędzie się 17 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Jednocześnie na podstawie § 6 pkt. 5 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich wyznaczam na protokolanta pana Ditmara Gawlistę oraz na Sekretarzy - panią Victorię Mueller-Błazy oraz pana Patryka Banię.


Z poważaniem
Helena Wojtasik
Przewodnicząca Rady Decyzyjnej