×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

XXV Walne Zebranie PBN

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich uprzejmie zaprasza na XXV Walne Zebranie Członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich, które odbędzie się we wtorek 15 czerwca 2021 r. o godzinie 17.00 (drugi termin 17:15) w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, ul. Szkolna 18.
Porządek zebrania:
1. Przywitanie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku Zebrania.
4. Prezentacja sprawozdania za rok 2020, dyskusja

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi IV kadencji.
6. Informacja o przebiegu prac Rady Decyzyjnej w 2020 r. (sprawozdanie Przewodniczącej Rady Decyzyjnej).
7. Wybór członków komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
8. Wybory Rady Decyzyjnej
9. Wybory Zarządu
10. Wybory Komisji Rewizyjnej
11. Wolne wnioski, zapytania, dyskusja (m.in. przekazanie informacji dot. tegorocznych naborów wniosków, zwiększenia budżetu LSR i jej aktualizacji).
12. Zakończenie zebrania.


Osobą uprawnioną do głosowania jest przedstawiciel figurujący na liście członków stowarzyszenia (osoba reprezentująca dany podmiot, bądź posiadająca stosowne pełnomocnictwo). W załączeniu wzór upoważnienia na zebranie.
UWAGA: ze względów epidemii prosimy o potwierdzenie obecności do poniedziałku 14 czerwca pod nr tel. 797 730 422, 77 4606 351 lub mailowo: biuro@boryniemodlinskie.pl

ZAŁĄCZNIKI:

PDFProgram.pdf (636,40KB)
PDFSprawozdanie finansowe 2020.pdf (716,17KB)
DOCXwybory do Rady Decycyjnej - załącznik.docx (86,75KB)
DOCXwybory do Rady Decyzyjnej.docx (45,87KB)
DOCWzór upoważnienia.doc (25,50KB)