×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Doradztwo wniosków i biznesplanów

W związku z prowadzonym doradztwem w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Podejmowania działalności gospodarczej Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich przekazuje następujące informacje.

Szkice wniosków i biznesplanów przesłane do konsultacji przez osoby trzecie (tj. osobę inną niż wskazana we wniosku jako Wnioskodawca lub jako osoba upoważniona do kontaktu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie) będą konsultowane jedynie jeśli do maila wysłanego w sprawie konsultacji zostanie dołączony skan upoważnienia osoby trzeciej przez Wnioskodawcę do przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy. Przetwarzanie polega na przekazaniu danych osobowych (wskazanych we wniosku: imienia i nazwiska, PESEL, nr dowodu osobistego, adresów, adres email itd.) do Partnerstwa Borów Niemodlińskich w celu konsultacji wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu.
Upoważnienie musi zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważniającej (Wnioskodawcy) oraz imię i nazwisko oraz adres email osoby upoważnianej (tej, która konsultuje wniosek) do przekazywania danych.


Bez stosownego upoważnienia przesłane e-mailem szkice wniosków będą usuwane i nie będą podlegać konsultacjom. Natomiast doradztwo telefoniczne będzie dotyczyło przekazywania informacji ogólnych, bez odwoływania się do konkretnej sytuacji danego wnioskodawcy.