×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapytanie o wycenę projektu szlaku

Partnerstwo Borów Niemodlińskich (PBN) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu wytyczenia szlaków turystycznych, rowerowych wokół Borów Niemodlińskich.

I. Cel zapytania:

Celem zapytania jest wybór firmy do opracowania projektu (dokumentacji) wytyczenia szlaków rowerowych na terenie gmin Borów Niemodlińskich tj.: północna część Białej i Korfantowa, Dąbrowa, Łambinowice, Niemodlin, Tułowice, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, według wstępnego przebiegu tras zgodnie z załącznikiem nr 1.

Przygotowanie projektu powinno uwzględniać korektę przebiegu szlaków w terenie zgodnie z warunkami terenowymi oraz ma stanowić podstawę uzyskania niezbędnych pozwoleń od organów zarządzających drogami, po których będą przebiegać szlaki. Musi także uwzględniać wskazanie miejsc posadowienia 10 szt. tablic informacyjnych, zgodnie ze wskazanym schematem w zał. 1.

Kilometraż szlaków do wyznaczenia: Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i weryfikacji w terenie 300 km szlaków, w tym około 220 km jako szlak główny.
 

II. Projekt wytyczenia szlaków powinien zawierać:

 

III. Maksymalny termin wykonania zamówienia: do końca grudnia 2021 r.

IV. Informacje na temat przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z podaniem w nim poprzednio zrealizowanych opracowań projektów wytyczania szlaków turystycznych oraz usług znakowania szlaków turystycznych;

V. Termin i sposób składania oferty wstępnej

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2021 roku, do godz. 15:00, w jednej z wybranych form:

  1. W zaklejonej kopercie w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin,
    z dopiskiem „Oferta opracowania projektu wytyczenia szlaków turystycznych Borów Niemodlińskich”.

  2. Przesyłką listowną na adres Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin,
    z dopiskiem na kopercie „Oferta opracowania projektu wytyczenia szlaków turystycznych Borów Niemodlińskich”.

  3. Elektronicznie na adres e-mail: niemodlinskie@op.pl, z tytułem wiadomości: „Oferta opracowania projektu wytyczenia szlaków turystycznych Borów Niemodlińskich”.

VI. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Daniel Podobiński, tel. 77 4606 351, mail: niemodlinskie@op.pl


Zał.1. Ogłoszenie wraz z załącznikami:
PDFSzlak wokół Borów- zapytanie komplet + formularz zgłoszenia.pdf (18,74MB)
 

Zał. 2. Mapa w dużej rozdzielczości z planowanym szlakiem wokół BN:
https://drive.google.com/file/d/1I1dLRKno_iFwt4YpQ7ekREJ8WYGi6A6S/view?usp=sharing