×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór 1/2021

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza nabór nr 1/2021 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres jest ujęty w Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 (strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nabór 1/2021 dotyczy zakresu "Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej", zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (zwanym dalej Rozporządzeniem), wpisującego się w Przedsięwzięcie 4 LSR – PRZESTRZEŃ KULTUR.


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA:

PDFogłoszenie o naborze wniosków 1-2021.pdf (849,51KB)