×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyniki konsultacji zmian LSR

Niemodlin, 04.09.2020 r.

Wyniki konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023.

Konsultacje zmian LSR ( II etap) zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD 04.08.2020 oraz na profilu społecznościowym FB. Do 18.08.2020 r. (przez 14 dni) przyjmowane były uwagi do proponowanych zmian. W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęły dwa wnioski z Urzędu Gminy Łambinowice. Zostały rozpatrzone następująco:

Należy dodatkowo zauważyć, że po zakończeniu przyjmowania uwag do I (poprzedniego) etapu konsultacji wpłynęła uwaga z gminy Dąbrowa. Jednak nie dotyczyła ona przedmiotu wprowadzanych zmian. Ponadto 3 września wpłynęło pismo z Gminnego Centrum Kultury w Białej w sprawie dopisania nowej imprezy cyklicznej do strategii w nowym okresie programowania.


Jednocześnie Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich informuje, że zgłoszone wnioski o rozszerzenie listy kodów PKD w ramach Przedsięwzięcia 1- Przedsiębiorczość i 3- Turystyka zostały uwzględnione. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone do Procedury wyboru i oceny operacji, która zostanie opublikowana po zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa Opolskiego.


LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (po aktualizacji):

PDFzał. 2 do uchwały CVI-146-2020 LSR z 07.09.2020.pdf (1,96MB)