×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

II etap konsultacji zmian w LSR

Zarząd LGD zaprasza do II etapu konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Proponowane zmiany obejmują:

a) przeliczenie na Euro puli dostępnych i pozostających do wykorzystania środków w całej LSR,

b) weryfikację kodów PKD możliwych do realizacji w przedsięwzięciach biznesowych na podstawie otrzymanych zgłoszeń uzasadniających powiązanie kodu PKD z zakresem przedsięwzięcia,

c) w Przedsięwzięciu 4 LSR Przestrzeń kultur: zwiększenie limitu środków na realizację projektu współpracy do wysokości nieprzekraczającej 10% budżetu LSR (przy obecnych 2%),

d) w Przedsięwzięciu 5 Krajobrazy: usunięcie przewidzianego do realizacji projektu grantowego ze względu na niską efektywność tego działania (niskie zainteresowanie organizacji, trudności administracyjne w realizacji) oraz przesunięcie środków na inny instrument wspierający dziedzictwo przyrodnicze tj. na duży projekt konkursowy w ramach naboru w Przedsięwzięciu 5,

f) przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych z zakresów, w których osiągnięto już wskaźniki realizacji, na zakresy niezrealizowane w ramach przedsięwzięcia,

g) usunięcie z załącznika nr 5 do LSR - Plan komunikacji - działań, których realizacja jest utrudniona ze względu na pandemię. Usunięcie zagranicznej podróży studyjnej oraz gali podsumowującej 15 lecie wdrażania środków UE przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich (pozostawienie materiałów promocyjnych i informacyjnych),

h) wprowadzenie zmian w dokumentach związanych z wdrażaniem LSR wynikających z zaproponowanych rozwiązań.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00.

PDFStan realizacji wskaźników LSR.pdf (454,15KB)
PDFInformacja o aktualizacji LSR- etap II 2020.pdf (620,06KB)
DOCXFormularz uwag - etap II 2020.docx (68,36KB)