×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Podsumowanie grantów

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu grantowego w Partnerstwie Borów Niemodlińskich pod nazwą „Poprawiamy kondycję organizacji pozarządowych w zakresie siedzib, kadr, działalności i jej promowania”. Źródło finansowania: Poddziałanie 19.2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Jego celem był rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej poprzez doposażenie organizacji pozarządowych z obszaru Borów Niemodlińskich. Przyznane wsparcie finansowe wyniosło 82 415 zł. Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest już po kontroli i wystawieniu płatności. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom biorącym udział w projekcie grantowym.


W ramach projektu grantowego realizowanych było 10 zadań:

  • Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Grabin „Integracja”, zadanie „Wsparcie na starcie- wzmocnienie technicznego potencjału Stowarzyszenia Integracja.”
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno, zadanie „Festyn Chmielowy w 10 urodziny Stowarzyszenia.”
  • Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Grabinie, zadanie „Zakup doposażenia do promocji działań Stowarzyszenia.”
  • Stowarzyszenie „Nasze Górki”, zadanie „Stara szatnia jako zaułek tradycji wiejskiej.”
  • Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”, zadanie „ Spotkania biesiadne sposobem na wzmocnienie i promocję Stowarzyszenia.”
  • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec, zadanie „Bezpieczna zabawa- poprawa infrastruktury placu rekreacyjnego wraz z organizacją obchodów z okazji dnia dziecka jako wzmocnienie kondycji i samoorganizacji Stowarzyszenia
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Domecku, zadanie „Wyposażenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej.”
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice, zadanie „ Mańkowickie PrzySmaki- organizacja warsztatów i imprezy kulinarnej sposobem na rozwój działalności i promocję Stowarzyszenia.”
  • Stowarzyszenie „Morsy z Borów Niemodlińskich”, zadanie „Zimna woda zdrowia doda- czyli rozwój aktywności mieszkańców obszaru Borów Niemodlińskich poprzez hartowanie organizmu poprzez kąpiele zimnowodne", Tułowice.
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Przysieczy, zadanie „Zioła wzmacniają potencjał Przysieczy”.