×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Bukowa Odnowa

Mimo deszczu rozpoczęliśmy dziś działania związane z naszym nowym projektem BukowaOdnowa. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na buki, które jako jeden z kilku gatunków drzew, szczególnie odczuwają m.in. zmiany klimatyczne.
Wspólnie z przyrodnikami- Markiem Zarankiewiczem (z Fundacji Siedlisko Silesia) i Jakubem Józefczukiem (zajmującym się arborystyką), udaliśmy się na pogranicze gmin Niemodlin i Łambinowice, w pobliże dawnej wsi Klucznik. Tu, na skarpie Wału Niemodlińskiego, zajmowaliśmy się badaniem stanu dwóch pokaźnych, około 150-200 letnich buków. Łącznie na tym terenie, wśród wielu okazów tego gatunku, odnotowaliśmy aż 8 o rozmiarach pomnikowych. Działamy by co najmniej dwa z nich udało się objąć ochroną w formie pomników przyrody ("Buki z Żelaznych Gór"). Pozostałe drzewa bardzo chcielibyśmy aby zachowano jako drzewa weterani, do stanu ich naturalnego rozkładu. Największy z buków (czteropniowy) mierzy w obwodzie aż 612 cm.

Nasze badania obejmowały dziś (5/06/2020) weryfikację stanu zdrowotnego, ponowny pomiar obwodu, wysokości, a także badanie gęstości drewna za pomocą rezystografu. Urządzenie to pozwala określać stan drewna, w tym wskazuje drewno o zmniejszonej wytrzymałości oraz jego ewentualne ubytki.
Prace prowadziliśmy też w koronach drzew. Tu szukaliśmy min. przyczyn zamierania buków. W badanym przez nas przypadku prawdopodobną przyczyną zamierania jest odsłonięcie korony (np. wskutek wyłamania konarów przez wichury) i gwałtowne wystawienie pozostałych konarów na działanie słońca.
Szukaliśmy też śladów żerowania popielicy, niewielkiego ale sympatycznego gryzonia, który zamieszkuje buki. Na jesień chcielibyśmy zawiesić budki dla popielic i wykonać nasadzenia drzew i krzewów owocowych. Ich owocami żywią się popielice.

Teraz przed nami spotkanie z Nadleśnictwo Tułowice, Lasy Państwowe, z którym już od 2018 roku prowadzimy rozmowy w sprawie ochrony sędziwych buków. Za dotychczasową otwartość bardzo dziękujemy.

O wynikach dzisiejszych badań będziemy jeszcze informować. Projekt BukowaOdnowa finansowany jest z 1% podatku oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. .