×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Projekt grantowy

 

Nowe loga 2014-2020 kolor.jpeg

 

W 2019 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje projekt grantowy pod nazwą „Poprawiamy kondycję organizacji pozarządowych w zakresie siedzib, kadr, działalności i jej promowania”.

Źródło finansowania: poddziałanie 19. 2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Jego celem jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, a efektem doposażenie organizacji pozarządowych z obszaru Borów Niemodlińskich.
Przyznane wsparcie finansowe wynosi 82 415 zł.


W ramach projektu grantowego realizowanych jest 10 zadań grantowych:

  1. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Grabin „Integracja”, zadanie „Wsparcie na starcie- wzmocnienie technicznego potencjału Stowarzyszenia Integracja.”

  2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno, zadanie „Festyn Chmielowy w 10 urodziny Stowarzyszenia.”

  3. Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Grabinie, zadanie „Zakup doposażenia do promocji działań Stowarzyszenia.”

  4. Stowarzyszenie „Nasze Górki”, zadanie „Stara szatnia jako zaułek tradycji wiejskiej.”

  5. Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”, zadanie „ Spotkania biesiadne sposobem na wzmocnienie i promocję Stowarzyszenia.”

  6. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec, zadanie „Bezpieczna zabawa- poprawa infrastruktury placu rekreacyjnego wraz z organizacją obchodów z okazji dnia dziecka jako wzmocnienie kondycji i samoorganizacji Stowarzyszenia

  7. Ochotnicza Straż Pożarna w Domecku, zadanie „Wyposażenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej.”

  8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice, zadanie „ Mańkowickie PrzySmaki- organizacja warsztatów i imprezy kulinarnej sposobem na rozwój działalności i promocję Stowarzyszenia.”

  9. Stowarzyszenie „Morsy z Borów Niemodlińskich”, Tułowice, zadanie „Zimna woda zdrowia doda- czyli rozwój aktywności mieszkańców obszaru Borów Niemodlińskich poprzez hartowanie organizmu poprzez kąpiele zimnowodne

  10. Stowarzyszenie Przyjaciół Przysieczy, zadanie „Zioła wzmacniają potencjał Przysieczy”.