×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wdrażanie strategii, stan na XI/2019

Podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023, stan na 30.11.2019 r.
(dotyczy projektów aktywnych, tj. wybranych do dofinansowania, z podpisanymi umowami i zrealizowanymi płatnościami)

Gmina

Biała

Dąbrowa

Komprachcice

Łambinowice

Niemodlin

Prószków

Strzeleczki

Tułowice

Łącznie obszar LGD

Liczba dużych projektów

3

7

4

3

10

10

7

5

49

Dofinansowanie dużych projektów

427 098,85

825 713,00

498 434,60

302 066,63

1 684 324,97

1 687 221,00

1 285 791,90

946 628,77

7 657 279,72

Liczba projektów grantowych

2

1

2

1

1

2

0

1

10

Dofinansowanie projektów grantowych

16 003,00

6 664,00

16 051,00

8 182,16

8 321,88

17 843,25

0,00

9 349,88

82 415,17

Łączna liczba projektów

5

8

6

4

11

12

7

6

59

Łączna wysokość dofinansowania

443 101,85

832 377,00

514 485,60

310 248,79

1 692 646,85

1 705 064,25

1 285 791,90

955 978,65

7 739 694,89