×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Szansa na dodatkowe nabory 2020 r.

Możliwość dodatkowych środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów Niemodlińskich do roku 2023.

Na koniec listopada 2019 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich ma wykorzystaną niemal całą pulę środków na Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), z dostępnych 8,1 mln zł. Jednakże najnowsze informacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazane na posiedzeniu Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER 05.12.2019 r. dają nadzieję na zwiększenie dostępnego budżetu.

Będzie to możliwe dzięki dwóm czynnikom:


W optymistycznej wersji dla Partnerstwa Borów Niemodlińskich będzie to mogło oznaczać dodatkowy milion złotych na realizację projektów.
Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają przygotowania umożliwiające wykorzystanie tych środków.

Na początku 2020 roku zaprosimy mieszkańców obszaru do konsultacji zmian w LSR umożliwiających wykorzystanie dodatkowych środków. Oczekujemy zakończenia prac na poziomie rządowym. Według założeń nastąpi to w I kwartale 2020 r. Wszelkie informacje będziemy przekazywać na bieżąco w aktualnościach. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.